Vzorkovník odtieňov Cemix - dúhovo krásny

Farebné odtiene zo vzorkovníka Cemix - dúhovo krásny sú dostupné pre fasadné omietky:

Upozornenie:
Zobrazenie odtieňov závisí od nastavenia monitora (displeja) a nemusí sa zhodovať s reálnymi vzorkami.

 

Odtiene bez príplatku

MO62 MO63 MO64 MO65 MO66 MO71 MO72 MO73 MO74 MO75 MO76 MO11 MO12 MO13 MO14
                             
MO15 MO16 MO31 MO32 MO33 MO34 MO35 MO36 MO41 MO42 MO43 MO44 MO45 MO46 MO51
                             
MO52 MO53 MO54 MO55 MO56 MO23 MO24 MO25 MO26 ZE13 ZE14 ZE15 ZE16 ZE21 ZE22
                             
ZE23 ZE24 ZE25 ZE26 ZE32 ZE33 ZE34 ZE35 ZE36 ZE52 ZE53 ZE54 ZE55 ZE56 ZE63
                             
ZE64 ZE65 ZE66 ZE42 ZE43 ZE44 ZE45 ZE46 ZE72 ZE73 ZE74 ZE75 ZE76 ZL51 ZL52
                             
ZL53 ZL54 ZL55 ZL56 ZL33 ZL34 ZL35 ZL36 ZL43 ZL44 ZL45 ZL46 ZL63 ZL64 ZL65
                             
ZL66 ZL13 ZL14 ZL15 ZL16 ZL24 ZL25 ZL26 OR54 OR55 OR56 OR61 OR62 OR63 OR64
                             
OR65 OR66 OR33 OR34 OR35 OR36 OR41 OR42 OR43 OR44 OR45 OR46 OR23 OR24 OR25
                             
OR26 OR12 OR13 OR14 OR15 OR16 CE61 CE62 CE63 CE64 CE65 CE66 CE71 CE72 CE73
                             
CE74 CE75 CE76 CE13 CE14 CE15 CE16 CE35 CE36 CE51 CE52 CE53 CE54 CE55 CE56
                             
CE44 CE45 CE46 CE23 CE24 CE25 CE26 OK41 OK42 OK43 OK44 OK45 OK46 OK13 OK14
                             
OK15 OK16 OK51 OK52 OK53 OK54 OK55 OK56 OK32 OK33 OK34 OK35 OK36 OK21 OK22
                             
OK23 OK24 OK25 OK26 OK71 OK72 OK73 OK74 OK75 OK76 OK63 OK64 OK65 OK66 OK81
                             
OK82 OK83 OK84 OK85 OK86 OK95 OK96 HN61 HN62 HN63 HN64 HN65 HN66 HN21 HN22
                             
HN23 HN24 HN25 HN26 HN41 HN42 HN43 HN44 HN45 HN46 HN11 HN12 HN13 HN14 HN15
                             
HN16 HN31 HN32 HN33 HN34 HN35 HN36 HN51 HN52 HN53 HN54 HN55 HN56 HN71 HN72
                             
HN73 HN74 HN75 HN76 SE21 SE22 SE23 SE24 SE25 SE26 SE31 SE32 SE33 SE34 SE35
                             
SE36 SE11 SE12 SE13 SE14 SE15 SE16 SE41 SE42 SE43 SE44 SE45 SE46 SE51 SE52
                             
SE53 SE54 SE55 SE56 SE61 SE62 SE63 SE64 SE65 SE66 SE71 SE72 SE73 SE74 SE75
                             
               
SE76 BI12 BI12 BI13 BI14 BI15 BI16                
  TSR72   TSR67                        
MO62 MO63 MO64 MO65 MO66 MO71 MO72 MO73 MO74 MO75
                   
MO76 MO11 MO12 MO13 MO14 MO15 MO16 MO31 MO32 MO33
                   
MO34 MO35 MO36 MO41 MO42 MO43 MO44 MO45 MO46 MO51
                   
MO52 MO53 MO54 MO55 MO56 MO23 MO24 MO25 MO26 ZE13
                   
ZE14 ZE15 ZE16 ZE21 ZE22 ZE23 ZE24 ZE25 ZE26 ZE32
                   
ZE33 ZE34 ZE35 ZE36 ZE52 ZE53 ZE54 ZE55 ZE56 ZE63
                   
ZE64 ZE65 ZE66 ZE42 ZE43 ZE44 ZE45 ZE46 ZE72 ZE73
                   
ZE74 ZE75 ZE76 ZL51 ZL52 ZL53 ZL54 ZL55 ZL56 ZL33
                   
ZL34 ZL35 ZL36 ZL43 ZL44 ZL45 ZL46 ZL63 ZL64 ZL65
                   
ZL66 ZL13 ZL14 ZL15 ZL16 ZL24 ZL25 ZL26 OR54 OR55
                   
OR56 OR61 OR62 OR63 OR64 OR65 OR66 OR33 OR34 OR35
                   
OR36 OR41 OR42 OR43 OR44 OR45 OR46 OR23 OR24 OR25
                   
OR26 OR12 OR13 OR14 OR15 OR16 CE61 CE62 CE63 CE64
                   
CE65 CE66 CE71 CE72 CE73 CE74 CE75 CE76 CE13 CE14
                   
CE15 CE16 CE35 CE36 CE51 CE52 CE53 CE54 CE55 CE56
                   
CE44 CE45 CE46 CE23 CE24 CE25 CE26 OK41 OK42 OK43
                   
OK44 OK45 OK46 OK13 OK14 OK15 OK16 OK51 OK52 OK53
                   
OK54 OK55 OK56 OK32 OK33 OK34 OK35 OK36 OK21 OK22
                   
OK23 OK24 OK25 OK26 OK71 OK72 OK73 OK74 OK75 OK76
                   
OK63 OK64 OK65 OK66 OK81 OK82 OK83 OK84 OK85 OK86
                   
OK95 OK96 HN61 HN62 HN63 HN64 HN65 HN66 HN21 HN22
                   
HN23 HN24 HN25 HN26 HN41 HN42 HN43 HN44 HN45 HN46
                   
HN11 HN12 HN13 HN14 HN15 HN16 HN31 HN32 HN33 HN34
                   
HN35 HN36 HN51 HN52 HN53 HN54 HN55 HN56 HN71 HN72
                   
HN73 HN74 HN75 HN76 SE21 SE22 SE23 SE24 SE25 SE26
                   
SE31 SE32 SE33 SE34 SE35 SE36 SE11 SE12 SE13 SE14
                   
SE15 SE16 SE41 SE42 SE43 SE44 SE45 SE46 SE51 SE52
                   
SE53 SE54 SE55 SE56 SE61 SE62 SE63 SE64 SE65 SE66
                   
SE71 SE72 SE73 SE74 SE75 SE76 BI13 BI14 BI15 BI16
                   
               
BI12 BI12                
TSR72 TSR67                
MO62 MO63 MO64 MO65 MO66
         
MO71 MO72 MO73 MO74 MO75
         
MO76 MO11 MO12 MO13 MO14
         
MO15 MO16 MO31 MO32 MO33
         
MO34 MO35 MO36 MO41 MO42
         
MO43 MO44 MO45 MO46 MO51
         
MO52 MO53 MO54 MO55 MO56
         
MO23 MO24 MO25 MO26 ZE13
         
ZE14 ZE15 ZE16 ZE21 ZE22
         
ZE23 ZE24 ZE25 ZE26 ZE32
         
ZE33 ZE34 ZE35 ZE36 ZE52
         
ZE53 ZE54 ZE55 ZE56 ZE63
         
ZE64 ZE65 ZE66 ZE42 ZE43
         
ZE44 ZE45 ZE46 ZE72 ZE73
         
ZE74 ZE75 ZE76 ZL51 ZL52
         
ZL53 ZL54 ZL55 ZL56 ZL33
         
ZL34 ZL35 ZL36 ZL43 ZL44
         
ZL45 ZL46 ZL63 ZL64 ZL65
         
ZL66 ZL13 ZL14 ZL15 ZL16
         
ZL24 ZL25 ZL26 OR54 OR55
         
OR56 OR61 OR62 OR63 OR64
         
OR65 OR66 OR33 OR34 OR35
         
OR36 OR41 OR42 OR43 OR44
         
OR45 OR46 OR23 OR24 OR25
         
OR26 OR12 OR13 OR14 OR15
         
OR16 CE61 CE62 CE63 CE64
         
CE65 CE66 CE71 CE72 CE73
         
CE74 CE75 CE76 CE13 CE14
         
CE15 CE16 CE35 CE36 CE51
         
CE52 CE53 CE54 CE55 CE56
         
CE44 CE45 CE46 CE23 CE24
         
CE25 CE26 OK41 OK42 OK43
         
OK44 OK45 OK46 OK13 OK14
         
OK15 OK16 OK51 OK52 OK53
         
OK54 OK55 OK56 OK32 OK33
         
OK34 OK35 OK36 OK21 OK22
         
OK23 OK24 OK25 OK26 OK71
         
OK72 OK73 OK74 OK75 OK76
         
OK63 OK64 OK65 OK66 OK81
         
OK82 OK83 OK84 OK85 OK86
         
OK95 OK96 HN61 HN62 HN63
         
HN64 HN65 HN66 HN21 HN22
         
HN23 HN24 HN25 HN26 HN41
         
HN42 HN43 HN44 HN45 HN46
         
HN11 HN12 HN13 HN14 HN15
         
HN16 HN31 HN32 HN33 HN34
         
HN35 HN36 HN51 HN52 HN53
         
HN54 HN55 HN56 HN71 HN72
         
HN73 HN74 HN75 HN76 SE21
         
SE22 SE23 SE24 SE25 SE26
         
SE31 SE32 SE33 SE34 SE35
         
SE36 SE11 SE12 SE13 SE14
         
SE15 SE16 SE41 SE42 SE43
         
SE44 SE45 SE46 SE51 SE52
         
SE53 SE54 SE55 SE56 SE61
         
SE62 SE63 SE64 SE65 SE66
         
SE71 SE72 SE73 SE74 SE75
         
SE76 BI13 BI14 BI15 BI16
         
     
BI12 BI12      
TSR72 TSR67      

 

Odtiene s príplatkom 5,70 € s DPH

MO61 MO21 MO22 ZE11 ZE12 ZE31 ZE51 ZE61 ZE62 ZL31 ZL32 ZL42 ZL62 ZL11 ZL12
                             
ZL22 ZL23 OR53 OR31 OR32 OR21 OR22 OR11 CE12 CE32 CE33 CE34 CE41 CE42 CE43
                             
               
CE22 OK12 OK31 OK61 OK62 OK93 OK94                
                             
MO61 MO21 MO22 ZE11 ZE12 ZE31 ZE51 ZE61 ZE62 ZL31
                   
ZL32 ZL42 ZL62 ZL11 ZL12 ZL22 ZL23 OR53 OR31 OR32
                   
OR21 OR22 OR11 CE12 CE32 CE33 CE34 CE41 CE42 CE43
                   
     
CE22 OK12 OK31 OK61 OK62 OK93 OK94      
                   
MO61 MO21 MO22 ZE11 ZE12
         
ZE31 ZE51 ZE61 ZE62 ZL31
         
ZL32 ZL42 ZL62 ZL11 ZL12
         
ZL22 ZL23 OR53 OR31 OR32
         
OR21 OR22 OR11 CE12 CE32
         
CE33 CE34 CE41 CE42 CE43
         
CE22 OK12 OK31 OK61 OK62
         
     
OK93 OK94      
         

 

Odtiene s príplatkom 19,60 € s DPH

MO10 MO20 MO30 ZE41 ZE71 ZE10 ZE20 ZE30 ZL41 ZL61 ZL21 ZL10 ZL20 ZL30 OR51
                             
OR52 OR10 OR20 OR30 CE11 CE31 CE21 CE10 CE20 CE30 OK11 OK91 OK92 OK10 OK20
                             
               
OK30 HN10 HN20 HN30 SE10 SE20 SE30                
                             
MO10 MO20 MO30 ZE41 ZE71 ZE10 ZE20 ZE30 ZL41 ZL61
                   
ZL21 ZL10 ZL20 ZL30 OR51 OR52 OR10 OR20 OR30 CE11
                   
CE31 CE21 CE10 CE20 CE30 OK11 OK91 OK92 OK10 OK20
                   
     
OK30 HN10 HN20 HN30 SE10 SE20 SE30      
                   
MO10 MO20 MO30 ZE41 ZE71
         
ZE10 ZE20 ZE30 ZL41 ZL61
         
ZL21 ZL10 ZL20 ZL30 OR51
         
OR52 OR10 OR20 OR30 CE11
         
CE31 CE21 CE10 CE20 CE30
         
OK11 OK91 OK92 OK10 OK20
         
OK30 HN10 HN20 HN30 SE10
         
     
se20 se30      
         
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie