Odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Žiadam o vrátenie: *

Nasledujúce pole vyplňte len v prípade, ak vraciate iba časť tovarov

Požadovanú sumu mi vráťte: *

Nasledujúce pole vyplňte len v prípade, ak ste v predchádzajúcom bode zvolili "prevodom na účet"

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.: *

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.: *

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info